fl9401a
fl9401i
(From the collection of Piotr Topolski)

fl9401i2 (BL)
fl9401i3 (BL)
fl9401i4 (BL)