to DNL - Det Norske Luftfartselskap

WANTED - information about the photographer of the two photos below. If anyone has information please e-mail Egil Korsnes of Art Studio AS at Bønes (Bergen), Norway. Thanks!
*
EFTERLYSNING - upplysningar om fotografen till de två bilderna här under. Om någon vet något var vänlig skicka en e-post till Egil Korsnes vid Art Studio AS i Bønes (Bergen). Tack på förhand!

The photos above are both of DNL's Short Sandringham LN-IAU Bamse Brakar c. 1947. They were taken at Hjellestad Seaport close to Flesland Airport, Bergen. The flying boat crashed at Harstad, Norway, on May 15, 1950.
*
Fotona här ovan av DNL's Short Sandringham LN-IAU Bamse Brakar är från c:a 1947 och tagna vid Hjellestad Sjøflyhavn invid Flesland Lufthavn, Bergen. Flygbåten kraschade vid Harstad den 15 maj 1950.

*

The photos have been provided by Egil Korsnes. Copyright unknown.
Fotona har ställts till förfogande av Egil Korsnes. Copyright okänd.

*

This page last updated January 27, 2007. (Page first uploaded August 26, 2002).