to ČSA Czech Airlines

Československé Státní Aerolinie timetable (undated; 1930)

(Courtesy of Jaroslav Farka)

This page last updated April 15, 2012.